Imitatori ai unor politicieni celebri au oprit traficul în Hong Kong VIDEO

Posted at
Trei b?rba?i care îi imit? pe Donald Trump, Barack Obama ?i Kim Jong-un au stârnit râsete în rândul pietonilor ?i au provocat haos pe str?zile din centrul ora?ului Hong Kong în cursul zilei de vineri.   Traficul rutier a fost oprit pentru câteva minute, întrucât foarte mul?i pietoni s-au apropiat de cei trei imitatori ?i au început s? se fotografieze al?turi de ei.   Reggie Brown, imitatorul lui Barack Obama, a purtat o pereche de urechi prostetice pentru acest eveniment ?i a spus c? este fericit ?i recunosc?tor pentru interesul manifestat de public.    Australianul Howard X l-a imitat pe Kim Jong-un, iar Dennis Allen, un muzician în vârst? de 66 de ani, originar din Chicago, l-a imitat pe Donand Trump.   Cei trei imitatori, care au f?cut o profesie din asem?narea lor fizic? cu cei trei politicieni celebri, au fost angaja?i pentru a participa, vineri, la un eveniment organizat de Rugby Sevens, o asocia?ie de rugby în ?apte.  
Add your Ad HERE Add your Website HERE